“Bestuursrecht”

Bestuursrecht? Het bestuursrecht omvat de regelgeving waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Onderdelen van het bestuursrecht zijn bijvoorbeeld ruimtelijk ordeningsrecht, ambtenarenrecht, belastingrecht en milieurecht. In het bestuursprocesrecht is beschreven wat een persoon of organisatie kan doen als hij het niet eens is met een besluit van een overheidsinstantie. Van Dinter Advocaat kan u helpen met het schrijven van bezwaarschriften en het procederen bij de bestuursrechter in (hoger) beroep. Neem dan vandaag nog contact op met Van Dinter Advocaat.

Advocaat van dinter

Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het bestuursrecht een bestuursorgaan niets, tenzij het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift. Net als het privaatrecht heeft ook het bestuursrecht een formeel, oftewel procesrechtelijk deel.

Het materiële deel van het bestuursrecht bestaat uit allerlei beleidsterreinen, bijvoorbeeld:

  • Ambtenarenrecht: dit recht heeft betrekking op de rechtspositie van de ambtenaar
  • Belastingrecht
  • Milieuvergunningen
  • Vreemdelingenrecht en Asielbeleid
  • Bouwrecht: dit regelt de verlening van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en handhavingsbeleid
  • Sociaal zekerheidsrecht: dit heeft betrekking op het recht van de burger op een bepaalde uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een uitkering volgens de Wet werk en bijstand
  • Overige bestuursrechtelijke zaken waaronder subsidies en onderwijszaken.

Persoonlijke aandacht voor de persoon achter een juridisch probleem is belangrijk. Een probleem komt meestal niet uit de lucht vallen (inleven) en achter een probleem kan een ander probleem zitten (meeleven) die (soms) ook opgelost kan worden, zodat de cliënt ook weer ‘verder’ kan leven. Neem dan contact op met Van Dinter Advocaat.

Bekijk hier het Team van Van Dinter Advocaat KLIK HIER

Actualiteiten

Corona virus (covid-19) kantoor update

Met ingang van 16 maart 2020 tot 1 juni 2020 werken wij  zo veel mogelijk vanuit huis zoals door de overheid wordt aangeraden om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan.  Persoonlijk contact met onze cliënten moeten we helaas de komende weken tot een minimum / tot nihil beperken.    U kunt ons […]

Pinnen is bij ons kantoor mogelijk!

Met ingang van 15 november 2017 is het bij ons kantoor mogelijk om (een gedeelte van) uw factuur direct te betalen. Wij maken hiervoor gebruik van een mobiel pin-automaat. Wij streven ernaar om onze intakegesprekken binnen 24 uur in te plannen. Doordat u nu ook (een gedeelte) van uw factuur gelijk kunt betalen, kunnen wij […]

Hond op kantoor komt baasje duur te staan

De klachten bij de 31-jarige werkneemster begonnen een jaar geleden toen de husky voor het eerst mee naar kantoor kwam. Zijn baasje nam hem mee omdat hij niet alleen thuis kon zijn. Na een halfjaar liepen de gezondheidsklachten zo erg op, dat ze zich vaak ziek moest melden. Allergisch voor de hond Om te bevestigen […]

Een “ABC-advocaat” voor zowel particulieren als ondernemers!

  • A - arbeidsrecht (transitievergoeding), ambtenarenrecht, algemene voorwaarden
  • B - bestuurs- & bedrijfsrecht
  • C - algemeen civiele zaken zoals: contractenrecht, familierecht, burenrecht, sociaal zekerheidsrecht, consumentenrecht en huurrecht.

In bepaalde gevallen staat ons kantoor u ook bij op het gebied van het strafrecht.

© Copyright - Lisettevandinter.pro Website & SEO door Swartwebdesign