Veelgestelde vragen

1) Wat is het adres van uw kantoor?

Ons adres is: Koddeweg 49, 3194 DH Hoogvliet Rotterdam.

U kun bij ons kantoor in de omgeving gratis parkeren.

Ook kunt u ons kantoor bereiken met de metro. Het metrostation Tussenwater is op enkele minuten loopafstand.

2) Wanneer bent u telefonisch bereikbaar?

In verband met de Covid-19 maatregelen en adviezen werken wij zoveel mogelijk vanuit huis.

Wij zijn dan ook genoodzaakt onze werkwijze aan te passen.

Ons telefonisch spreekuur is dan ook op maandag, donderdag en vrijdag van 12.30 en 13.30 uur. Ons telefoonnummer is: +31 (0) 10 8189506

U kunt ons het beste een e-mail sturen, met daarin uw naam, telefoonnummer en juridische vraag. Wij sturen u dan binnen een werkweek – indien noodzakelijk – een reactie.

Op woensdag is ons kantoor gesloten.
Wilt u bij ons kantoor langskomen? Maakt u dan eerst een afspraak, dit voorkomt dat u mogelijk voor een gesloten deur staat.

U kunt een afspraak maken door ons kantoor te bellen tijdens ons telefonisch spreekuur of een e-mail te zenden naar lisette@vandinteradvocaat.nl

3) Welke zaken behandelt uw kantoor?

Alles wat te maken heeft met uw gezin, huis en inkomen.

Oftewel:
Wordt u ontslagen?
Heeft u problemen met uw baas?
Heeft u een vaststellingsovereenkomst gekregen?
Wilt u een werknemer ontslaan?
Heeft een werknemer zijn/haar concurrentiebeding overtreden? 
Wilt u weten wat u moet doen als een werknemer zich niet aan de regels uit de arbeidsovereenkomst houdt?
Wordt uw uitkering stop gezet?
Krijgt u een boete van de Sociale Dienst?
Moet u geld terugbetalen aan de Sociale Dienst?
Wilt u scheiden?
Wilt u geld van uw ex voor uw kinderen? (kinderalimentatie)
Wilt u geld van uw ex voor u zelf? (partneralimentatie)
Wilt u uw kinderen vaker zien? (omgangsregeling)
Wilt u zelf meer over uw kinderen te vertellen hebben? (gemeenschappelijk gezag)
Wilt u dat uw ex niets meer over de kinderen te vertellen heeft? (eenhoofdig gezag)
Worden uw kinderen uit huis geplaatst of onder toezicht gesteld? (Jeugdzorg is betrokken)?
Bent u het niet eens met een schriftelijke aanwijzing?
Weigert uw verhuurder gebreken in uw woning te verhelpen?
Wordt u uw huis uitgezet?
Weigert uw huurder de huur te betalen en wilt u de huurovereenkomst laten ontbinden en de woning laten ontruimen?
Gedraagt uw huurder zich niet als een goed huurder?
Heeft u uw woning nodig voor eigen gebruik?

4) Welke zaken/rechtsgebieden doen wij niet?

Letselschade zaken
Cassatiezaken
Strafzaken

Bepaalde familiezaken in hoger beroep

Hierover geef ik u graag meer uitleg. In de meeste hoger beroepszaken eist het Hof dat alle documenten die u en de wederpartij bij de rechtbank heeft ingediend dat deze in zevenvoud moeten worden opgestuurd.
Omdat wij graag bezig zijn met de juridische inhoud van de zaak en niet met een (halve) dag of soms zelfs een hele werkdag kopiëren, vragen wij u zelf dit kopieerwerk te doen.
In sommige gevallen kunnen wij wel het kopieerwerk voor u verzorgen. Hierover kunt u een prijsafspraak maken. De meeste mensen vinden dit te duur. (en eerlijk gezegd vinden wij dit ook zonde van uw portemonnee).
Bepaalde (familie)zaken buiten onze regio.

5) Welke informatie kan ik het beste aan uw kantoor sturen?

A – uw naam
B – de naam van de wederpartij
C – uw juridische vraag
D – uw e-mailadres
E – uw telefoonnummer

Dan kunnen wij zo spoedig als mogelijk contact met u opnemen.

A – uw naam
Wij moeten weten hoe u heet, hoe de wederpartij heet en wat uw juridische vraag is. De wederpartij is degene met wie u een probleem heeft en of wie een probleem met u heeft. Dit moeten wij ook vragen om te kunnen bepalen of wij geen tegenstrijdig belang hebben.

B – de naam van de wederpartij
De wederpartij kan ook een instantie zijn, zoals de Sociale Dienst of het UWV.

C – uw juridische vraag
Wij moeten ook weten wat uw juridische vraag is, omdat wij moeten kunnen of wij u kunnen helpen. Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat u voor niets naar ons kantoor komt en wij tijd voor u reserveren. Wij willen dus van tevoren bepalen binnen welk rechtsgebied uw vraag valt. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende rechtsgebieden zijn: arbeidsrecht, familierecht, huurrecht, contractenrecht of overige algemeen civiel recht.

Tijdens het kennismakingsgesprek geeft u ons meer gedetailleerde informatie over uw juridische probleem. Wij bepalen of wij u met dit probleem kunnen helpen. Indien u onze juridische bijstand wilt, dan ontvangt u van ons per e-mail een bevestigingsbrief. Wij vragen u deze voor akkoord te ondertekenen. Vanaf dat moment bent u onze client. In deze bevestigingsbrief staat welke informatie / welke documenten wij van u nodig hebben.

6) Hoe stuur ik informatie aan uw kantoor?

Wij hebben een voorkeur voor het aanleveren van documenten via e-mail. Dit vergemakkelijkt het opslaan van uw documenten in uw digitale dossier.

Wij ontvangen graag uw scan in pdf format.
Per document ontvangen wij graag 1 pdf van u.
Bijvoorbeeld: de uitspraak van de rechter is 1 pdf bestand, en uw huwelijksakte is een aparte pdf bestand.

Mail uw informatie naar: lisette@vandinteradvocaat.nl

U kunt ook in een keer alle documenten in een order (geordend met tabbladen) aanleveren of dit per post aan ons kantoor zenden.

Ons adres is:
Advocatenkantoor van Dinter
Koddeweg 49
3194 DH hoogvliet Rotterdam

7) Waar zit uw kantoor?

Wij zitten in een bedrijfspand aan de Koddeweg 49 in Hoogvliet.

Als u recht voor het pand staat ziet u de reclame-uitingen van het bedrijf Ceva.
Via de linkerdeur van het pand kunt u bij ons pand naar binnen.

Bij deze linkerdeur is ook onze brievenbus, voor het geval u documenten in onze brievenbus wilt doen.

8) Wanneer kunt u ons bellen?

Ons telefonisch spreekuur is op maandag, donderdag en vrijdag tussen 12.30 en 13.30 uur.

Ons telefoonnummer is: +31 (0) 10 8189506

9) Hoe kunt u ons bereiken?

Wij zijn het beste bereikbaar via e-mail: lisette@vandinteradvocaat.nl

Mocht u u toch willen bellen, dan zijn wij bereikbaar tijdens ons telefonisch spreekuur op maandag, donderdag en vrijdag tussen 12.30 en 13.30 uur op het volgende telefoonnummer: 010 – 8189506

Wij zijn ook per fax bereikbaar via: 010 – 89 22 911

10) Wat neem ik mee naar het kennismakingsgesprek?

U zelf ☺, uw ID-bewijs/paspoort of rijbewijs.

Soms wilt u informatie hebben voor bijvoorbeeld uw broer of degene die u begeleidt vanuit het Leger des Heils of een andere hulpverleningsinstantie.
Omdat uw broer uiteindelijk onze cliënt wordt, moet hij meekomen naar het kennismakingsgesprek. Of hij kan een machtiging ondertekenen waarin staat dat u hem in en buiten rechte mag vertegenwoordigen.

11) Moet ik betalen voor het kennismakingsgesprek?

De eerste 15 minuten bij ons kantoor zijn gratis.
U legt uw probleem uit en wij geven aan of wij u wel of niet kunnen helpen. In dit eerste gesprek, krijgt u geen inhoudelijk juridisch advies.

Indien u wilt dat wij contact opnemen met de wederpartij en of een procedure bij de rechtbank aanhangig maken, dan is dit niet gratis. In bepaalde gevallen kunnen wij hiervoor een toevoeging of een lichte advies toevoeging aanvragen (zie de vraag: Wat is gefinancierde rechtsbijstand).

Ons product is kennis. Sommige personen verwachten dat wij gratis onze kennis in ‘ alleen maar een gesprek’ gratis weggeven. Wij hebben jarenlang gestudeerd en dienen elk jaar onze kennis op peil te houden. Hierdoor is onze kennis niet gratis. Zeker als u bedenkt dat wij meerdere malen in de week worden benaderd om gratis juridisch advies. Wij hebben een beperkt aantal werkuren per week beschikbaar, dus zodoende moeten wij efficient met onze schaarse werktijd omgaan. Dit is ook de reden dat wij met een telefonisch spreekuur werken, omdat wij ons graag concentreren op de inhoud van uw zaak door o.a. het schrijven van processtukken en het indienen van deze documenten bij de rechtbank.

Indien u gelijk aansluitend op het gratis eerste gesprek ook nog eens ter plekke een inhoudelijk juridisch advies wilt (zoals wat zijn uw kansen? Hoeveel kinderalimentatie moet u ongeveer betalen?), dan zijn de kosten hiervoor 99 euro inclusief BTW. Dit bedrag dient u gelijk te betalen.

Indien u op een later moment besluit dat u naar aanleiding van ons mondelinge advies een procedure wilt starten, dan kunnen deze advieskosten verrekend worden. Ook is het mogelijk om vaste prijsafspraken te maken voor bepaalde zaken.

12) Wanneer moet ik dan wel betalen?

Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat wij u kunnen helpen en u wilt ons kantoor inschakelen, dan krijgt u te horen of u waarschijnlijk in aanmerking komt voor een toevoeging of niet.

Als u een toevoeging krijgt, dan moet u uw eigen bijdrage betalen. In sommige gevallen kunt u uw eigen bijdrage vergoedt krijgen van de sociale dienst in de vorm van bijzondere bijstand. Zie hiervoor de site van de gemeente waar u woont. Voor de gemeente Rotterdam staat hier meer informatie: https://www.rotterdam.nl/loket/bijzondere-bijstand/

Voor een inhoudelijk juridisch advies moet u dus betalen. Een antwoord op de vraag: wat zijn mijn juridische kansen om uw zaak te winnen? is een juridisch advies. Dit is dus niet gratis.
Of u betaalt hiervoor uw eigen bijdrage (een normale toevoeging of een lichte advies toevoeging) of een voorschotnota (betalende zaak) of een fixed feee (betalende zaak).

Als u geen toevoeging krijgt, dan is ons normale uurtarief voor particulieren van 199 euro (inclusief 21% BTW). In sommige gevallen kunnen wij een vast bedrag (fixed fee) afspreken. Dit kunnen wij met u bespreken in het gratis eerste telefonische gesprek van 15 minuten.

Indien uw zaak met spoed moet worden behandeld, waardoor overwerk in de avonduren of het weekend noodzakelijk is, dan hanteren wij een spoedtarief. Dit is o.a. afhankelijk van de aard van de zaak, de mate van specialistische kennis/ervaring/de tijdsdruk/de hoogte van de vordering/aansprakelijkheden/risico’s/de belangen van de zaak e.d. Dit wordt van tevoren met u besproken.

13) Doet u ook zaken gratis?

Vroeger werd de term pro deo gebruikt. Tegenwoordig noemt met dit een ‘toevoeging’.

Hoeveel u voor een advocaat moet betalen is afhankelijk van:
– uw gezinsinkomen;
– uw woonsituatie;
– uw vermogen.  

Uw inkomen en vermogen wordt opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden door aan de Raad voor Rechtsbijstand.  

De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor een subsidie (ook wel “een toevoeging” genoemd) en wat u zelf moet betalen (ook wel: ‘eigen bijdrage” genoemd) . 

Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog te zijn. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Dit wordt ook wel het peiljaar genoemd. 

Uw inkomen van 2018 mag niet hoger zijn dan € 27.900 voor alleenstaanden of € 39.400 voor stellen of mensen met kinderen. 

De grens voor vermogen is € 30.000. Als u in 2018 meer dan € 30.000 op een bankrekening had staan, dan krijgt u geen subsidie (toevoeging).  

In de onderstaande tabellen kunt u opzoeken wat uw scheiding mogelijk gaat kosten. 

Hoe lager uw gezinsinkomen/vermogen, hoe minder u betaalt. 

Meer informatie treft u hier aan:
https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

14) Wat neem ik mee naar een zitting?

Uw ID-bewijs, paspoort of rijbewijs en soms uw uitnodigingsbrief.

In verband met de veiligheid hanteert de rechtbank (Het Hof) bepaalde huisregels.
Bij binnenkomst loopt u door een detectiepoort. Uw tas en kleding worden gecontroleerd op onveilige objecten.

Als u een zitting gaat bijwonen, meldt u zich bij de bodebalie. De bode (medewerker van de rechtbank) verwijst u meestal naar een wachtruimte en of een stoel nabij de zittingszaal. De bode kondigt het begin van een zitting aan (hij roept de zaak uit). Zodra u dus uw naam hoort, mag u naar binnen in de zittingszaal.

Meer informatie over de rechtbank Rotterdam kunt u hier nalezen: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Bezoekinformatie/Paginas/default.aspx

15) Doet u ook cassatiezaken?

Nee.

16) Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is een soort subsidie van de overheid, indien u zelf uw advocaat niet kunt betalen.

Uw advocaat kan voor u een toevoeging aanvragen. Dit doet hij/zij bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand heeft toegang tot uw gegevens van de belastingdienst.

Of u in aanmerking komt voor een toevoeging (subsidie) is afhankelijk van:
– uw gezinsinkomen;
– uw woonsituatie;
– uw vermogen.  

Uw inkomen en vermogen wordt opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden door aan de Raad voor Rechtsbijstand.  

De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor een subsidie (ook wel “een toevoeging” genoemd) en wat u zelf moet betalen (ook wel: ‘eigen bijdrage” genoemd) . 

Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog te zijn. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Dit wordt ook wel: “het peiljaar” genoemd. 

Uw inkomen van 2018 mag niet hoger zijn dan € 27.900 voor alleenstaanden of € 39.400 voor stellen of mensen met kinderen. 

De grens voor vermogen is € 30.000. Als u in 2018 meer dan € 30.000 op een bankrekening had staan, dan krijgt u geen subsidie (toevoeging).  

In de onderstaande tabellen kunt u opzoeken wat uw zaak u mogelijk gaat kosten.

https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

Hoe lager uw gezinsinkomen/vermogen, hoe minder u betaalt.

Clienten die in de schuldsanering zitten en of failliet zijn verklaard, komen soms in aanmerking voor de laagste eigen bijdrage van (203 euro voor algemeen civiele zaken, 353 euro voor familiezaken).

Voor familiezaken hebben een hogere eigen bijdrage dan een algemene civiele zaak (zoals een arbeidszaak of en huurzaak), zie hiervoor de tweede tabel op: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

De toevoeging is een voorlopig besluit is. De Raad doet na afloop van de zaak een hercontrole van het inkomen of een resultaatsbeoordeling. De mogelijkheid bestaat dat u als cliënt óf een andere (hogere) eigen bijdrage moet betalen óf zelf de kosten van uw bijstand moet betalen.

Meer informatie treft u hier aan; https://www.rechtsbijstand.nl/ik-ontvang/heeft-mijn-zaak-financieel-resultaat-opgeleverd/heeft-mijn-zaak-financieel-resultaat-opgeleverd

De Raad voor Rechtsbijstand toetst na afloop van de zaak ook het resultaat.
Als het resultaat hoger is dan 15.422,99 euro, dan wordt de toevoeging ingetrokken. U moet dan alsnog de gemaakte uren zelf betalen op basis van ons commerciële uurtarief van 199 euro inclusief 21% BTW. Op onze urenlijst kunt u dan inzien hoeveel uur wij met welke werkzaamheden zijn bezig geweest.

Voor welke werkzaamheden betaalt u?
– in- en uitgaande e-mailberichten van u zelf, de (advocaat) van de wederpartij, uw tussenpersoon/andere derde (bewindvoerder/tolk);
– in- en uitgaande telefoongesprekken u zelf, de (advocaat) van de wederpartij, uw tussenpersoon/andere derde;
– in- en uitgaande whatsapp-berichten;
-bestuderen van uw documenten of die van de wederpartij;
– reistijd van kantoor naar de rechtbank/het Hof en weer terug;
– opstellen/indienen van (proces)stukken/brieven;
– reistijd van kantoor naar de rechtbank/het Hof en weer terug;
– de tijd dat wij in de rechtbank voor u zijn (voorbespreking op de rechtbank/wachttijd/zitting zelf/eventuele nabespreking).

17) Hoe kan ik korting krijgen op mijn eigen bijdrage?

Dit kunt u doen door naar het juridisch loket te bellen op werkdagen via 0900 – 80 20.

U vraagt dan een diagnose-document van het juridische loket voor uw voorkeursadvocaat (in dit geval mr. Lisette van Dinter).

Het juridisch loket mailt het diagnose-document automatisch naar mr. Lisette van Dinter.
U betaalt dan voor een arbeidszaak of huurzaak: een eenmalige eigen bijdrage van 148 euro (ipv 203 euro) indien u in aanmerking komt voor de laagste eigen bijdrage.

U betaalt dan voor een familiezaak een eenmalige eigen bijdrage van 298 euro (ipv 353 euro), indien u in aanmerking komt voor de laagste eigen bijdrage.

Wat zijn eventuele bijkomende kosten?
– Kosten voor het aanvragen van een BRP-uitreksel of een huwelijksakte. Het digitaal via uw Digid aanvragen van een huwelijksakte kost bij de gemeente Rotterdam 13,80 euro. Meer informatie treft u hier aan: https://www.rotterdam.nl/loket/huwelijksakte/

Uw huwelijksakte vraagt u aan bij de gemeente waar u destijds bent getrouwd.

De geboorteakte van uw kind / uw kinderen vraagt u aan in de gemeente waar het kind is geboren. Bent u bijvoorbeeld bevallen in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam, dan vraagt u bij de gemeente Rotterdam, de geboorteakte aan. Zie voor meer informatie: https://www.rotterdam.nl/loket/geboorteakte/

– Kosten voor het aangetekende verzenden van post.

– Griffierechten. Dit zijn kosten die in rekening worden gebracht door de rechtbank wanneer u uw zaak indient.

Indien u een toevoeging voor uw zaak heeft gekregen, dan is het griffierecht tussen de 48 euro voor een bestuurszaak of 83 euro voor een arbeids- huur- of familiezaak. Dit wordt ook wel: ” griffierecht voor onvermogenden” genoemd.

Indien u geen toevoeging voor uw zaak heeft gekregen, dan is het griffierecht 304 euro voor een familiezaak.
Bij een civiele zaak is de hoogte van het griffierecht afhankelijk van de hoogte van uw vordering.
Meer informatie treft u hier aan: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht

Deze kosten brengt ons kantoor u op voorhand in rekening. Pas na betaling van de griffierechten (en eventueel uw eigen bijdrage en of onze voorschotnota) zullen wij een procedure namens u aanhangig maken.

18) Hoe kan ik voor mijn eigen bijdrage rechtsbijstand bijzondere bijstand aanvragen?

Per e-mail bij de gemeente waar u woont (officieel ingeschreven staat).

Het heeft nut om bijzondere bijstand voor de advocaatkosten/het griffierecht aan te vragen, wanneer uw inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.

U kunt dus ook bijzondere bijstand krijgen, als u dus ‘niet in de bijstand zit’ maar bijvoorbeeld werkt en niet meer dan om en nabij de 1000 euro bruto per maand verdiend en niet veel spaargeld heeft.

Meer informatie vind u hier: https://www.rotterdam.nl/loket/bijzondere-bijstand/

U kunt zelf voor de eigen bijdrage voor uw advocaat en het griffierecht bijzondere bijstand aanvragen.

Het aanvraagformulier bijzondere bijstand van de gemeente Rotterdam treft u hier aan: https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvraagBijzondereBijstand.pdf

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan hoeft u geen bijlagen mee te zenden. Uw BSN-nummer is voldoende.

Als u werkt of ander inkomen heeft, dan moet u diverse bijlagen mee zenden, zoals: uw bankrekeningafschriften van al uw bank/spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden + uw loonstroken van de afgelopen 3 maanden/uw uitkeringspecificaties (DUO/WAJONG/WW/WIA etc) van de afgelopen 3 maanden.

Stuur onze factuur (de factuur voor de eigen bijdrage of het griffierecht) + het ingevulde en ondertekende formulier met alle bijlagen naar: inkomen5wi@rotterdam.nl

Let op: verschillende gemeente hanteren verschillende regels.
Zo moet u bijvoorbeeld bij sommige gemeenten binnen een maand nadat een toevoeging is verleend, een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen.
Doet u dit pas na een maand, dan krijgt u geen bijzondere bijstand en moet u dus uw eigen bijdrage alsnog zelf betalen. Dus wilt u ‘ geld’ besparen, vraag dan op tijd uw bijzondere bijstand aan!
Kortom: indien wij niet uit eigen beweging u een factuur (voor de eigen bijdrage of het griffierecht) sturen per e-mail, vraagt u dan aub zelf tijdig om onze factuur. Dit doet u door ons een e-mail te sturen. Ons e-mailadres is: lisette@vandinteradvocaat.nl

19) Wat is onze werkwijze?

Elke persoon en situatie is anders en elk advocatenkantoor werkt anders.  

Graag geef ik u meer uitleg over hoe wij werken en wat u van ons kunt verwachten.
 

Stap 1 

U geeft een omschrijving van uw zaak per e-mail.
Wat is uw juridische vraag? Om wie gaat het? Wat is uw juridische probleem?

Als uw e-mail (nog) niet helemaal duidelijk is, bellen wij u om precies te weten waar het om gaat. 
Het zou dus fijn zijn als u uw telefoonnummer in uw e-mailbericht zet.  

 

Stap 2 

Wij sturen u per e-mail een kennismakingsformulier, waarop u uw gegevens invult. U stuurt dit aan ons kantoor per e-mail terug. 

Door dit formulier in te vullen, kunnen wij u een betere inschatting geven van de kosten en hoe u geld kunt besparen (subsidie/toevoeging etc.). 

Stap 3 

Als wij het geschikte advocatenkantoor zijn, om uw zaak te behandelen, dan ontvangt u van ons een bevestigingsbrief per e-mail. 

Omdat iedereen wil weten waar hij of zij aan toe is, staat in deze brief waar wij u mee kunnen helpen, wat de kosten hiervan zijn, wat u van ons kunt verwachten en wat onze spelregels zijn. U ondertekent deze bevestigingsbrief voor akkoord en zendt deze per e-mail weer terug.  

Stap 4 

U ontvangt binnen 1 week per e-mail uw juridische advies. 

20) Hoe ziet uw kennismakingsformulier eruit?

 Kennismakingsformulier  

1) Wie bent u? Wij maken graag kennis met u.  

Uw voornam(en)                                                        
Uw achternaam                                                                                         
Uw geboortedatum    
Uw geslacht    
Uw BSN-nummer   
Uw telefoonnummer   
Uw e-mailadres   

2) Het probleem  

Waarvoor heeft u een advocaat nodig? Wilt u dit hieronder invullen? 
Dan kunnen wij inschatten of wij u kunnen helpen of dat wij u kunnen doorverwijzen! 

gezin   

                              

huis   

 

inkomen   

 

overig   

 

3) Het gezinsinkomen 

Wat was uw bruto gezinsinkomen in het hele jaar 2018? 

Uw bruto jaarinkomen 2018                                         
Uw partner’s bruto jaarinkomen 2018    
Uw beide jaarinkomens bij elkaar opgeteld   

Waarom vragen wij dit? Dit vragen wij omdat wij dan kunnen inschatten of wij u op basis van een toevoeging of op betalende basis kunnen bijstaan. Een toevoeging is een soort subsidie van de overheid, die personen met een bepaalde lager inkomen kunnen krijgen. Dit wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd)

Waar kunt u het bruto inkomen vinden? Uw inkomen staat bijvoorbeeld op uw belastingaangifte 2018. Of als u deze gegevens niet heeft dan staat dit bedrag meestal bovenaan uw jaaropgave 2018. Het bruto gezinsinkomen kunt u berekenen door uw eigen inkomen en dat van uw partner bij elkaar op te tellen. 

4) Hoe / waar woont u?  

Hoe woont u?  

°  Alleen  
°  Met kinderen onder de 18 jaar 
°  Met kinderen boven de 18 jaar  
°  Met een partner  

Wat is uw adres? 

Straatnaam & huisnummer                                                                                                           
Postcode & plaatsnaam   

Als u met uw partner op 1 en hetzelfde adres woont dan hebben wij ook de volgende gegevens van haar / hem nodig.  

voorletters                                                                          
achternaam   
geboortedatum   
geslacht   
BSN-nummer   

5) Wie is de wederpartij (de tegenpartij is de persoon of een bedrijf met wie u een probleem heeft) 

Naam wederpartij                                                                                                       
Adres / contactgegevens wederpartij   

Ook als de wederpartij (tegenpartij) een eigen advocaat heeft, dan ontvangen wij ook graag diens contactgegevens!  

 

Wilt u / wil je het kennismakingsformulier e-mailen naar: lisette@vandinteradvocaat.nl   

 

Dank u / je! U ontvangt / je ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een reactie. 

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen