Veelgestelde vragen

1) Wat is het adres van uw kantoor?

Ons adres is: Laagjes 36, unit 3, 3076 BJ Rotterdam.

U vindt ons kantoor in Creative House South.

2) Wanneer bent u telefonisch bereikbaar?

Ons telefonisch spreekuur is van dinsdag tot en met donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur.
T: +31 (0) 10 8189506

Op vrijdag is ons kantoor gesloten. (Per 15 november 2019 is ons kantoor ook op vrijdag geopend).
Wilt u bij ons kantoor langskomen? Maakt u dan eerst een afspraak, dit voorkomt dat u mogelijk voor een gesloten deur staat.

U kunt een afspraak maken door ons kantoor te bellen tijdens ons telefonisch spreekuur of een e-mail te zenden naar lisette@vandinteradvocaat.nl

3) Welke zaken behandelt uw kantoor?

Alles wat te maken heeft met uw gezin, huis en inkomen.

Oftewel:
Wordt u ontslagen?
Heeft u problemen met uw baas?
Heeft u een vaststellingsovereenkomst gekregen?
Wordt uw uitkering stop gezet?
Krijgt u een boete van de Sociale Dienst?
Moet u geld terugbetalen aan de Sociale Dienst?
Wilt u scheiden?
Wilt u geld van uw ex voor uw kinderen? (kinderalimentatie)
Wilt u geld van uw ex voor u zelf? (partneralimentatie)
Wilt u uw kinderen vaker zien? (omgangsregeling)
Wilt u zelf meer over uw kinderen te vertellen hebben? (gemeenschappelijk gezag)
Wilt u dat uw ex niets meer over de kinderen te vertellen heeft? (eenhoofdig gezag)
Worden uw kinderen uit huis geplaatst of onder toezicht gesteld? (Jeugdzorg is betrokken)?
Wordt u uw huis uitgezet?

4) Welke zaken/rechtsgebieden doen wij niet?

Letselschade zaken
Cassatiezaken
Strafzaken

Bepaalde familiezaken in hoger beroep

Hierover geef ik u graag meer uitleg. In de meeste hoger beroepszaken eist het Hof dat alle documenten die u en de wederpartij bij de rechtbank heeft ingediend dat deze in zevenvoud moeten worden opgestuurd.
Omdat wij graag bezig zijn met de juridische inhoud van de zaak en niet met een (halve) dag of soms zelfs een hele werkdag kopiëren, vragen wij u zelf dit kopieerwerk te doen.
In sommige gevallen kunnen wij wel het kopieerwerk voor u verzorgen. Hierover kunt u een prijsafspraak maken. De meeste mensen vinden dit te duur. (en eerlijk gezegd vinden wij dit ook zonde van uw portemonnee).

5) Welke informatie kan ik het beste aan uw kantoor sturen?

A – uw naam
B – de naam van de wederpartij
C – uw juridische vraag
D – uw e-mailadres
E – uw telefoonnummer

A – uw naam
Wij moeten weten hoe u heet, hoe de wederpartij heet en wat uw juridische vraag is. De wederpartij is degene met wie u een probleem heeft en of wie een probleem met u heeft. Dit moeten wij ook vragen om te kunnen bepalen of wij geen tegenstrijdig belang hebben.

B – de naam van de wederpartij
De wederpartij kan ook een instantie zijn, zoals de Sociale Dienst of het UWV.

C – uw juridische vraag
Wij moeten ook weten wat uw juridische vraag is, omdat wij moeten kunnen of wij u kunnen helpen. Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat u voor niets naar ons kantoor komt en wij tijd voor u reserveren. Wij willen dus van tevoren bepalen binnen welk rechtsgebied uw vraag valt. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende rechtsgebieden zijn: arbeidsrecht, familierecht, huurrecht, contractenrecht of overige algemeen civiel recht.

Tijdens het kennismakingsgesprek geeft u ons meer gedetailleerde informatie over uw juridische probleem. Wij bepalen of wij u met dit probleem kunnen helpen. Indien u onze juridische bijstand wilt, dan ontvangt u van ons per e-mail een bevestigingsbrief. Wij vragen u deze voor akkoord te ondertekenen. Vanaf dat moment bent u onze client. In deze bevestigingsbrief staat welke informatie / welke documenten wij van u nodig hebben.

6) Hoe stuur ik informatie aan uw kantoor?

Wij hebben een voorkeur voor het aanleveren van documenten via e-mail. Dit vergemakkelijkt het opslaan van uw documenten in uw digitale dossier.

Wij ontvangen graag uw scan in pdf format.
Per document ontvangen wij graag 1 pdf van u.
Bijvoorbeeld: de uitspraak van de rechter is 1 pdf bestand, en uw huwelijksakte is een aparte pdf bestand.

Mail uw informatie naar: lisette@vandinteradvocaat.nl

U kunt ook in een keer alle documenten in een order (geordend met tabbladen) aanleveren of dit per post aan ons kantoor zenden.

Ons adres is:
Advocatenkantoor van Dinter
Laagjes 36, unit 3
3076 BJ Rotterdam

7) Waar zit uw kantoor?

Wij zitten in bedrijfsverzamelgebouw Creative House South aan het adres Laagjes 36 in Rotterdam-Zuid. De Laagjes is een zijstraat van de Aristotelesstraat. In de Aristotelesstraat zit de kringloopwinkel Rataplan.

8) Wanneer kunt u ons bellen?

Ons telefonisch spreekuur is op maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur.

Ons telefoonnummer is: +31 (0) 10 8189506

9) Hoe kunt u ons bereiken?

Tijdens telefonisch spreekuur : 010 – 8189506
E-mail : lisette@vandinteradvocaat.nl
Fax : 010 – 89 22 911

10) Wat neem ik mee naar het kennismakingsgesprek?

U zelf ☺, uw ID-bewijs/paspoort of rijbewijs.

Soms wilt u informatie hebben voor bijvoorbeeld uw broer of degene die u begeleidt vanuit het Leger des Heils of een andere hulpverleningsinstantie.
Omdat uw broer uiteindelijk onze cliënt wordt, moet hij meekomen naar het kennismakingsgesprek. Of hij kan een machtiging ondertekenen waarin staat dat u hem in en buiten rechte mag vertegenwoordigen.

11) Moet ik betalen voor het kennismakingsgesprek?

De eerste 20 minuten bij ons kantoor zijn gratis.
U legt uw probleem uit en wij geven aan of wij u wel of niet kunnen helpen.

Indien u wilt dat wij contact opnemen met de wederpartij en of een procedure bij de rechtbank aanhangig maken, dan is dit niet gratis. In bepaalde gevallen kunnen wij hiervoor een toevoeging aanvragen (zie de vraag: Wat is gefinancierde rechtsbijstand).

Indien u gelijk aansluitend op het gratis kennismakingsgesprek ook nog eens een inhoudelijk juridisch advies wilt (zoals wat zijn uw kansen? Hoeveel kinderalimentatie moet u ongeveer betalen?), dan zijn de kosten hiervoor 99 euro inclusief BTW. Dit bedrag dient u gelijk te betalen.

12) Wanneer moet ik dan wel betalen?

Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat wij u kunnen helpen en u wilt ons kantoor inschakelen, dan krijgt u te horen of u waarschijnlijk in aanmerking komt voor een toevoeging of niet.

Als u een toevoeging krijgt, dan moet u uw eigen bijdrage betalen. In sommige gevallen kunt u uw eigen bijdrage vergoedt krijgen van de sociale dienst in de vorm van bijzondere bijstand. Zie hiervoor de site van de gemeente waar u woont. Voor de gemeente Rotterdam staat hier meer informatie: https://www.rotterdam.nl/loket/bijzondere-bijstand/

Als u geen toevoeging krijgt, dan is ons normale uurtarief voor particulieren van 199 euro (inclusief 21% BTW). In sommige gevallen kunnen wij een vast bedrag afspreken. Dit kunnen wij met u bespreken in het gratis kennismakingsgesprek.

Indien uw zaak met spoed moet worden behandeld, waardoor overwerk in de avonduren of het weekend noodzakelijk is, dan hanteren wij een spoedtarief. Dit is o.a. afhankelijk van de aard van de zaak, de mate van specialistische kennis/ervaring/de tijdsdruk/de hoogte van de vordering/aansprakelijkheden/risico’s/de belangen van de zaak e.d.

13) Doet u ook zaken gratis?

Vroeger werd de term pro deo gebruikt. Tegenwoordig noemt met dit een ‘toevoeging’. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor een toevoeging (systeem van gefinancierde rechtsbijstand). U mag niet teveel inkomen en of vermogen hebben.

Indien u samenwoont en uw bruto gezinsinkomen (dat van u zelf en uw partner bij elkaar opgeteld) meer dan 38.600 euro was, dan komt u niet in aanmerking voor een toevoeging. U moet dan uw advocaat zelf betalen. In sommige gevallen kunt u een vaste prijs voor uw zaak afspreken.

Ook als uw teveel vermogen heeft (in 2019: meer dan 25.000 euro) dan komt u niet in aanmerking voor een toevoeging. U moet dan uw advocaat zelf betalen.

Meer informatie treft u hier aan:
https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

14) Wat neem ik mee naar een zitting?

Uw ID-bewijs, paspoort of rijbewijs en soms uw uitnodigingsbrief.

In verband met de veiligheid hanteert de rechtbank (Het Hof) bepaalde huisregels.
Bij binnenkomst loopt u door een detectiepoort. Uw tas en kleding worden gecontroleerd op onveilige objecten.

Als u een zitting gaat bijwonen, meldt u zich bij de bodebalie. De bode (medewerker van de rechtbank) verwijst u meestal naar een wachtruimte en of een stoel nabij de zittingszaal. De bode kondigt het begin van een zitting aan (hij roept de zaak uit). Zodra u dus uw naam hoort, mag u naar binnen in de zittingszaal.

Meer informatie over de rechtbank Rotterdam kunt u hier nalezen: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Bezoekinformatie/Paginas/default.aspx

15) Doet u ook cassatiezaken?

Nee.

16) Wat is een toevoeging?

Dit is een soort subsidie van de overheid, die u in sommige gevallen krijgt, indien u zelf uw advocaat niet kunt betalen.

Uw advocaat kan voor u een toevoeging aanvragen. Dit doet hij/zij bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand is gekoppeld aan de gegevens van de belastingdienst in 2017.

Op uw aanslag van de inkomstenbelasting 2017 kunt u zien wat uw bruto jaarinkomen was (2017 is het peiljaar). U moet uw inkomen en het inkomen van uw partner bij elkaar op tellen.

Aan de hand van uw bruto gezinsinkomen van 2017, wordt een eigen bijdrage bepaald. Dit is het bedrag dat u zelf aan uw advocaat moet betalen. (in sommige gevallen kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Zie hiervoor vraag 18).
De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.
De hoogte kunt u afleiden uit de tabellen die op www.rechtsbijstand.nl staan.
Clienten die in de schuldsanering zitten en of failliet zijn verklaard, komen soms in aanmerking voor de laagste eigen bijdrage van (199 euro voor algemeen civiele zaken, 345 euro voor familiezaken).

Voor familiezaken geldt een ander tarief, zie hiervoor de tweede tabel op: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

17) Hoe kan ik korting krijgen op mijn eigen bijdrage?

Dit kunt u doen door naar het juridisch loket te bellen op werkdagen via 0900 – 80 20.

U vraagt dan een diagnose-document van het juridische loket voor uw voorkeursadvocaat (in dit geval mr. Lisette van Dinter). Het juridisch loket mailt het diagnose-document automatisch naar mr. Lisette van Dinter.
U betaalt dan 143 euro (ipv 199 euro) indien u in aanmerking komt voor de laagste eigen bijdrage.

18) Kan ik voor de eigen bijdrage rechtsbijstand bijzondere bijstand aanvragen?

Ja dit kunt u doen indien uw inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Meer informatie vind u hier: https://www.rotterdam.nl/loket/bijzondere-bijstand/

Het aanvraagformulier bijzondere bijstand van de gemeente Rotterdam treft u hier aan: https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvraagBijzondereBijstand.pdf